هلدینگ باران

با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا و با جذب نیروهای متخصص و توانمند سعی در ساخت و توسعه استارتاپ‌های مختلف در بخش‌های پزشکی‌، طراحی نرم‌افزار و سخت‌افزار داشته است.