هلدینگ باران

هلدینگ باران با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا سعی در ساخت و توسعه استارتاپ های مختلف در بخش های پزشکی ، طراحی نرم افزار و سخت افزار با جذب نیروهای متخصص و توانمند داشته است.